STRON-BUD S.C.

Czesław Stroński & Przemysław Stroński
ul. Rycerza Przybora 31
74-200 Pyrzyce Polen

tel. kom. 606 11 37 03
660 10 97 17
91 570 04 29Våra senaste projekt:

Port-TransLehmann - Pyrzyce, ul. Lipiańska

Stron-Bud AB har sedan starten 1995 arbetat som byggnadsentreprenör inom områden teknik-och väginfrastruktur. Företaget specialisera sig på nätverks-och VVS anslutningar samt vägbeläggning av gatsten. Med tiden har företaget expanderat sin verksamhet med att även bygga hallar. Till att börja med som underenteprenör och i dagslaget som huvudentreprenör.


I nuläge specialiserar vi oss på att bygga: handel-, magasin-, produktion-och verkstadshallar. Dessa hallar består av stålstomme men även en blandning av stål och armerad betong. Väggarna består av sandwich paneler men är även murade, dvs. av armerad betong. När vi utför markarbeten, installationsarbeten eller arbete på höga höjder använder vi oss utav utrustning av hög kvalite.Våra anställda är väl utbildade och har lång erfarenhet. Vi disponerar egna lokaler för prefabricering och montering av järnkonstrutioner samt för produktion av takfönster. Vår långa erfarenhet gör det möjligt att rådgöra våra kunder redan vid förberedelseetappen av projektdokumentationen. Detta för att kunden ska få en så optimal lösning som möjligt när det gäller konstruktion och material samt att erhålla bygglov.